TERMÁL HOTEL LIGET ÉRD***
Language

 
Self-
forgetting

weekdays our action:
5980 HUF
/person/night
with breakfast and
a bath entrance
 
Family friendly accommodation
Cyclist friendly accommodation
Pet friendly accommodation

Active relaxation

Az aktív pihenést előnyben részesítő vendégeink részére ezúton szeretnénk könnyen elérhető lehetőségeket ajánlani.

 

Ezúton hívjuk fel kedves vendégeink figyelmét, hogy napjainkban a természetjárás nélkülözhetetlen velejárója a rovarok elleni védekezés, különös tekintettel a hazánkban nagymértékben elszaporodott kullancsokra. Kérjük legyen elővigyázatos!

 

Kiváló kirándulási, horgászási lehetőség a közvetlenül a tőszomszédságunkban található Beliczay-sziget:

 

"Érd-Tétényi-öblözet és a Beliczay-sziget

 

Az Érd keleti határait felölelő, a Dunához illeszkedő partszegély mintegy 9 km hosszúságban és 2-3 km szélességben elterülő alacsony térszínű, ártéri üledékekkel borított tája Érd-Ófalutól Hárosig terjed enyhén ívelt alakban. Valaha, a miocén kor végén a Pannon-tó egyik sekély vizű öble foglalta el ezt a területet. Ebből az időszakból maradtak fenn a felszínen Diósd környékén is homokos, kavicsos, agyagos üledékek. Az Érd-Tétényi-öblözet kialakulását tektonikai okok magyarázzák. A terület a pleisztocén végén annyira megsüllyedt, hogy a Duna ágai kelet felől erre helyeződtek át.

A folyam egykori szintjeire utalnak a Tétényi-fennsík peremein megtalálható kavicsterasz-maradványok, amelyeket Érdliget és Budafok között a jeles földrajztudós, Bulla Béla mutatott ki. Az öblözetben mintegy 10-15 m vastagságban halmozódtak fel a Duna negyedidőszakos kavicsos üledékei, melyre 5-8 m vastag homok, ártéri iszap, és helyenként humuszos lösz települt. Az egész terület alig néhány méterrel fekszik magasabban a Duna közepes vízszintjénél, jelenleg is a folyó árterének számít. Érd-Ófaluban kőtábla emlékeztet az 1838-as, majd 1876-os, és 1941-es árvizekre, amikor a folyó kilépett a medréből, és teljesen elborította a tájat.

Az árvíz-veszélyeztetettség a magyarázata annak, hogy e táj szinte teljes érintetlenségben megmaradhatott. A mocsaras, lápos területeket kevelő orchideafélék közül megtalálható erre a májustól júniusig virágzó mocsári kosbor (Orchis palustris), valamint a trópusi esőerdők hangulatát idéző jóval ritkább bíboros kosbor (Orchis purpurea), melynek néhány példányát az Érd-Ófalu feletti löszös lejtőn figyelték meg. Sajnos a legeltetés, és az élővizek szennyezése, valamint vegyszerhasználat következtében nagyon megritkultak a környéken. A közelmúltban megépített elkerülő útnak is számos növényritkaság esett áldozatává. E kis táj növénytani jellegzetessége a tavasszal nyíló kékeslila színű, selymes szőrökkel borított virágú leánykökörcsin (Pulsatilla grandis).

Az öblözet lakott részeit gát védi az áradások veszélyeitől, míg a Beliczay-sziget Érd környékének legháborítatlanabb formában megmaradt, a táj ősi arculatát híven megőrző része. Nem hiába ihlette meg Érd jeles festőművészét, Szepes Gyulát (1902-1992), aki számos képén örökítette meg a Duna-part és a Beliczay-sziget elbűvölő hangulatát. E terület időlegesen, nagyob árhullámok levonulása idején napjainkban is gyakran kerül víz alá. A dunai védőgát megépítése előtt az alacsonyabb térszinű területeken és a Duna holt ágaiban az áradások után visszamaradt vizeken nádas, zsombékos növényzet volt a jellemző. Uralkodó növényként a zsombéksást (Carex elata) tartották számon.

A gáton kívüli alacsony területek mocsarait, lápjait lecsaporták, így az eredeti vízinövényzet elpusztult, ill. a Sulák-patak mellékére szorult vissza. Míg a kiáradó Duna évről évre, humuszban gazdag, termékeny iszapot terít szét a folyómelléki ártéren, addig a kisebb vízhozamú Benta-patak az emberi beavatkozások, a vízszabályozási munkák és a betonnal való mederállandósítás következtében erre már nem képes. A vízrendezések és a lecsapolások miatt a tavaszi és a kora nyári vízbőséget nyáron a vízhiány váltja fel.

E vidéken jellemzőek a Dunát eszüstös szalagként szegélyező galériaerdők, melynek legjellemzőbb alkotói a fehér fűz (Salix alba), a törékeny fűz (Salix fragilis), és a fekete nyár (Populus nigra). Megtalálható a csigolyafűz (Salix purpurea), és a mandulafűz (Salix triandra). Jellegzetesek a fehér nyár (Populus alba) egyedei is. Festői látványt nyújtanak a Beliczay-szigeten a szürke nyár (Populus canescens) hatalmas példányai. A trópusi őserdők látványát idézik a fákra és a cserjékre felkapaszkodó hamvasszeder (Rubus caesius), és a vadszőlő (Vitis Silvestris), az éltető nafény után vágyódó, ugyancsak a fákra felkúszó közönséges eredei iszalag (Clemantis vitalba).

A lápterek és nádasok életközössége a folyamatos lecsapolási munkálatok, feltöltés és a szemétlerakás miatt nagyon összezsugorodott. A vízjárta területeken megfigyelhetők a zárt társulást alkotó nád (Phragmites communis), valamint a széleslevelű gyékény (Typha latifolia) nádasokat kísérő foltjai. A Beliczay-sziget a horgászok paradicsoma. A Dunából kifogott halak közül gyakori a márna, a kecsege, de előfordul a balin, a csuka és a süllő is. Néhány évtizede a harcsa sem számított ritkaságnak. A kétéltűek közül találkozhatunk leveli békával, varangyos békával, és kecskebéka is előfrodul. Az idősebb érdi lakosok még emlékeznek a vízisiklóra is, mely manapság csak elvétve látható."

 

Dr. Kubassek János
Megjelent: Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 506. szám, 1994. pp. 6-9.


Active relaxation


Submenu of menu Active relaxation:
On Beliczay island a forest path has been completed: In case of low water, the southern part of the island can be approached dry-shod even today. The explain tables along the forest path running through... 
Arrival
Departure
WEATHER
Present conditions
Érd
cloudy
13 °C
tomorrow
partly cloudy
Min.: 6 °C, Max.: 14 °C
This site is visited by 8 visitors at the moment.


MAP
- ROAD MAP
-
CONTACTS
+36 (23)
366-010

Termál Hotel Liget Érd*** | Sitemap | Data protection | Legal notice